Medyum Emre Aktaş Şikayet

Danışanlar maddi veya manevi sorunlarıyla bazen kendi başlarına çözüm ve çıkış yolu bulamadıklarında etraflarında onlara destek verebilecek arayışlar içerisine girerler. Bu arayış bazen kişi bazen kurum bazen de medyumlar gibi manevi hisleri güçlü bireyler olabilir. Danışan kişinin beklentisinin karşılanmaması durumunda her zaman karşı tarafı suçlarlar. İşte bu durum gerçekleştiğinde Medyum Emre Aktaş Şikayet hanesine eklenmektedir. Bazen de durum medyumun başarılı olması sebebiyle rakipleri tarafından hazmedilemeyip medya yoluyla karalama çalışmaları yapılarak Medyum Emre Aktaş Şikayet olarak hayat bulmaktadır. Burada kişinin iş ahlakı, etikliği, bilgisi ve tecrübesi her zaman hiç sayılmaktadır. Danışan beklentisinin tam olarak ne olduğunu aktarmış olsa bile sonuç onun istediği şekilde şekillenmeyebilir. Çünkü gerçeklik ön plandadır. Rakiplerin işlerine göstermeleri gereken disiplin, çalışma, etiklik gibi kavramlarla daha sık vakit geçirerek  arada ki farkı ortadan kaldırabileceklerini fark etmeleri olacaktır.